تعطیلی کلاس از ۹۳/۲/۳

با سلام

کلیه کلاسهای بنده از تاریخ ۹۳/۲/۳ بمدت ۱۰ روز تا تاریخ ۹۳/۲/۱۲ تعطیل می باشد.

زمان تشکیل کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.