مبانی مهندسی نرم افزار

نکات مهم در چگونگی ارائه پروژه و تمرینها :

۱٫  حل تمرین و نوشتن برنامه ها باید بصورت انفرادی انجام شود .

۲٫  سعی کنید تمرینها و مواردی که در حین کلاس مطرح میشود را سریعتر تحویل دهید تا اشکال زدایی شود .

۳٫  سعی کنید تمام تمارین و پروژه ها را خودتان حل نمایید تا در صورت اشکال نسبت به رفع آن اقدام گردد.

۴٫  پروژه نهایی را به  صورت  مستندات (PDF و Word) بروی CD‌ تحویل نمایید.

۵٫  در تحویل پروژه باید مشخصات کامل خودتان ، استاد ، کلاس را در صفحه نخست ذکر کنید .

۶٫  معیار سنجش پروژه‌ی شما پارامترهای کیفی است و کارهایی که با دقت و کیفیت بالاتری ارائه شود از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

۷٫  در صورت هر گونه سوال یا نظری میتوانید از طریق پست الکترونیکی و یا بخش ارتباط با من در سایت  با من تماس بگیرید.

۸٫ توجه نماییدکه این درس یک درس عملیاتی است ، لذا مطالعات خود را افزایش و حتما باید پروژه این درس را انجام دهید.

اسلایدها:

دیاگرام متن

دیاگرام  گردش داده